Nội dung Hội thảo - sự kiện

Warning, this event was expired!

BAN TƯ VẤN
✔️ Nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ, Y dược
1. GS-TS NGUYỄN TIẾN THẢO, Phó trưởng Ban đào tạo, ĐH Quốc gia Hà Nội (trưởng nhóm)
2. PGS-TS NGUYỄN THU THỦY, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT
3. Ông ĐÀO TRỌNG ĐỘ, Phó vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH
4. PGS-TS TRẦN TRUNG KIÊN, Trưởng Phòng tuyển sinh, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
5. PGS-TS PHẠM VĂN THUẦN, Trưởng Phòng đào tạo, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam
6. TS NGUYỄN HẢI NINH, Trưởng Phòng đào tạo đại học, Trường ĐH Y dược Hải Phòng

✔️ Nhóm ngành Kinh tế, Báo chí, Khoa học xã hội – nhân văn, Ngoại ngữ
1. TS NGUYỄN ĐÀO TÙNG, Phó giám đốc Học viện Tài chính (trưởng nhóm)
2. TS SÁI CÔNG HỒNG, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD-ĐT
3. TS NGUYỄN MẠNH HÙNG, Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT
4. GS-TS HOÀNG ANH TUẤN, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội
5. TS NGUYỄN THỊ CÚC PHƯƠNG, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội
6. PGS-TS NGUYỄN KHẮC KHIÊM, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải Việt Nam
7. ThS MẠC VĂN TẠO, Phó trưởng Phòng quản lý đào tạo, Trường ĐH Kinh tế quốc dân