[wilcity_kc_hero heading="Khám phá các đơn vị giáo dục" location_label="Tìm kiếm?" category_label="Category" is_show_all_categories="yes" _id="22709" description="UuG6pXQgbmhp4buBdSBuZ8aw4budaSB4ZW0gY8OhYyBkYW5oIHPDoWNoIG7DoHkgbeG7l2kgdGjDoW5nIC0gY2jDum5nIHTDtGkgdGjhu7FjIHPhu7Ega2h1ecOqbiBi4bqhbiBuw6puIMSR4bqjbSBi4bqjbyBkb2FuaCBuZ2hp4buHcCBj4bunYSBtw6xuaCDEkcaw4bujYyBsaeG7h3Qga8OqIHThuqFpIMSRw6J5Lg==" bg_type="image" toggle_button="disable" toggle_dark_and_white_background="disable" heading_font_size="50px" description_font_size="17px" bg_overlay="rgba(20, 27, 35, .600)" img_size="large" toggle_list_of_suggestions="enable" maximum_terms_suggestion="6" taxonomy="listing_cat" orderby="specify_terms" listing_cats="17:Đại học,63:Viện – Học viện,50:Du học Canada,48:Du học Nhật Hàn,69:Tiếng Anh,70:Tiếng Nhật" css_custom="{`kc-css`:{`any`:{`box`:{`margin|`:`0px 0px 0px 0px`,`padding|`:`0px 0px 0px 0px`}}}}" image_bg="https://ad.mandetra.com/wp-content/uploads/2020/05/seminar-960×0-1.jpg" toggle_search_form="enable" search_form_position="bottom" search_form_background="hero_formDark__3fCkB"][wilcity_kc_search_form _id="521592" items="eyIxIjp7Im5hbWUiOiLEkOG7i2EgxJFp4buDbSIsInBvc3RfdHlwZSI6Imxpc3RpbmcifSwiMiI6eyJuYW1lIjoiSOG7mWkgdGjhuqNvIC0gU+G7sSBraeG7h24iLCJwb3N0X3R5cGUiOiJldmVudCJ9LCIzIjp7Im5hbWUiOiJI4bujcCB0w6FjIMSRw6BvIHThuqFvIiwicG9zdF90eXBlIjoicmVzdGF1cmFudCJ9LCI0Ijp7Im5hbWUiOiJUaHXDqiDEkeG7i2EgxJFp4buDbSIsInBvc3RfdHlwZSI6InJlbnRob3VzZSJ9fQ==" css_custom="{`kc-css`:{}}" style="default"][/wilcity_kc_hero]
[wilcity_kc_listings_tabs taxonomy="listing_cat" get_term_type="specify_terms" terms_tab_id="terms_tab_id5d722f8e53afd" order="ASC" posts_per_page="__empty__" img_size="large" toggle_viewmore="enable" tab_alignment="wil-text-right" maximum_posts_on_lg_screen="wil-col-5 col-lg-2" maximum_posts_on_md_screen="col-md-3" maximum_posts_on_sm_screen="col-sm-6" _id="852695" heading="Khu vực Hồ Chí Minh" listing_cats="17:Đại học,27:Cao đẳng,83:Trường Quốc tế,82:Du học Anh, Mỹ:, Úc:,69:Tiếng Anh" orderby="post_date" post_types_filter="listing" is_navigation="yes" listing_location="45:Hồ Chí Minh" css_custom="{`kc-css`:{}}" orderby_options="rand"]
[wilcity_kc_listings_tabs taxonomy="listing_cat" get_term_type="specify_terms" terms_tab_id="terms_tab_id5d722f8e53afd" order="ASC" posts_per_page="__empty__" img_size="large" toggle_viewmore="enable" tab_alignment="wil-text-right" maximum_posts_on_lg_screen="wil-col-5 col-lg-2" maximum_posts_on_md_screen="col-md-3" maximum_posts_on_sm_screen="col-sm-6" _id="369306" heading="Khu vực Hà Nội" listing_cats="17:Đại học,63:Viện – Học viện,27:Cao đẳng,48:Du học Nhật Hàn,69:Tiếng Anh,70:Tiếng Nhật" orderby="post_date" post_types_filter="listing" is_navigation="yes" listing_location="25:Hà Nội" css_custom="{`kc-css`:{}}"]
[wilcity_kc_heading heading_color="#252c41" description_color="#70778b" alignment="wil-text-center" _id="422521" blur_mark="Hand-Pick" heading="Địa điểm hàng đầu tuần này" description="Mỗi tuần chúng tôi chọn một số danh sách mới tốt nhất từ ​​bộ sưu tập của chúng tôi." header_desc_text_align="wil-text-center" desc="TeG7l2kgdHXhuqduIGNow7puZyB0w7RpIGNo4buNbiBt4buZdCBz4buRIMSR4buLYSDEkWnhu4NtIG3hu5tpIHThu5F0IG5o4bqldCB04burIGLhu5kgc8awdSB04bqtcCBj4bunYSBjaMO6bmcgdMO0aS4="][wilcity_kc_listings_slider heading="__empty__" post_type="listing" from="all" maximum_posts="8" maximum_posts_on_lg_screen="4" maximum_posts_on_md_screen="3" maximum_posts_on_sm_screen="2" maximum_posts_on_extra_sm_screen="1" is_auto_play="disable" _id="157930" orderby="post_date" maximum_posts_on_extra_lg_screen="4" desktop_image_size="lagre" header_desc_text_align="wil-text-center" toggle_viewmore="disable" order="DESC" toggle_gradient="enable" left_gradient="__empty__" right_gradient="__empty__" gradient_opacity="__empty__"]
[wilcity_kc_heading heading_color="#252c41" description_color="#70778b" alignment="wil-text-center" _id="677404" blur_mark="Events" heading="Sự kiện dành cho bạn" description="Khám phá các sự kiện sắp tới và đang diễn ra gần bạn." header_desc_text_align="wil-text-center"][wilcity_kc_events_grid from="all" posts_per_page="6" img_size="wilcity_560x300" maximum_posts_on_lg_screen="col-lg-4" maximum_posts_on_md_screen="col-md-3" maximum_posts_on_sm_screen="col-sm-12" _id="570965" orderby="wilcity_event_starts_on" heading="__empty__" header_desc_text_align="wil-text-center" toggle_viewmore="disable" toggle_gradient="enable" left_gradient="#006bf7" right_gradient="#ed6392" gradient_opacity="0.3" order="ASC" css_custom="{`kc-css`:{}}"]
[wilcity_kc_heading heading_color="#252c41" description_color="#70778b" alignment="wil-text-center" _id="378257" blur_mark="Popular Places" heading="Những danh sách địa điểm" description="Khám phá trường đại học, học viện và các trung tâm giáo dục theo địa phương" header_desc_text_align="wil-text-center"][wilcity_kc_rectangle_term_boxes heading="__empty__" header_desc_text_align="wil-text-center" term_redirect="_self" taxonomy="listing_location" number="5" image_size="large" is_show_parent_only="no" is_hide_empty="no" orderby="count" order="ASC" maximum_posts_on_lg_screen="wil-col-5 col-lg-2" maximum_posts_on_md_screen="col-md-3" maximum_posts_on_sm_screen="col-sm-12" _id="423897" post_type="listing" css_custom="{`kc-css`:{}}"]
[wilcity_kc_heading heading_color="#252c41" description_color="#70778b" alignment="wil-text-center" _id="648927" blur_mark="Categories" heading="Bạn quan tâm đến điều gì?" description="Hãy khám phá danh sách các trường đại học, học viện, trường quốc tế, trung tâm ngoại ngữ và các đơn vị giáo dục và đào tạo hàng đầu trên khắp Việt Nam" header_desc_text_align="wil-text-center"][wilcity_kc_term_boxes taxonomy="listing_cat" items_per_row="col-lg-3" orderby="count" order="DESC" toggle_box_gradient="disable" _id="128324" header_desc_text_align="wil-text-center" is_show_parent_only="no" is_hide_empty="yes" css_custom="{`kc-css`:{}}" heading="Danh sách mới nhất" term_redirect="search_page" number="6" image_size="wilcity_560x300"]
[wilcity_kc_heading heading_color="#252c41" description_color="#70778b" alignment="wil-text-center" _id="324121" blur_mark="Listings" heading="Những nơi tốt nhất để xem" description="Khám phá các địa điểm đào tạo và giáo dục trên khắp Việt Nam" header_desc_text_align="wil-text-center"]
[wilcity_kc_grid post_type="listing" from="all" posts_per_page="6" img_size="wilcity_560x300" maximum_posts_on_lg_screen="col-lg-4" maximum_posts_on_md_screen="col-md-3" maximum_posts_on_sm_screen="col-sm-12" _id="57567" orderby="post_date" heading="__empty__" header_desc_text_align="wil-text-center" style="grid" border="border-gray-0" toggle_viewmore="enable" viewmore_btn_name="Xem thêm" order="DESC"]
[wilcity_kc_grid post_type="listing" posts_per_page="6" img_size="medium" maximum_posts_on_lg_screen="col-lg-4" maximum_posts_on_md_screen="col-md-3" maximum_posts_on_sm_screen="col-sm-12" _id="90050" orderby="best_rated" heading="__empty__" header_desc_text_align="wil-text-center" style="grid" border="border-gray-0" toggle_viewmore="enable" mobile_img_size="wilcity_360x200" viewmore_btn_name="Xem thêm" order="DESC"]
[wilcity_kc_grid post_type="listing" posts_per_page="6" img_size="medium" radius="10" unit="km" maximum_posts_on_lg_screen="col-lg-4" maximum_posts_on_md_screen="col-md-3" maximum_posts_on_sm_screen="col-sm-12" _id="420364" orderby="nearbyme" tabname="__empty__" heading="__empty__" header_desc_text_align="wil-text-center" style="grid" border="border-gray-0" toggle_viewmore="disable" mobile_img_size="wilcity_360x200" order="DESC"]