Các tố chất phù hợp để học khối ngành kinh tế

Các tố chất phù hợp để học khối ngành kinh tế

  • Thích mua bán

Việc thích tham gia trực tiếp vào quá trình mua bán hoặc thích phân tích quá trình mua bán đều tiết lộ tiềm năng phù hợp để theo đuổi khối ngành kinh tế. Thạc sĩ Nguyễn Văn Đương, phó trưởng phòng đào tạo trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã nói rằng: “Tố chất đầu tiên một học sinh cần có nếu quyết định xét tuyển nhóm ngành kinh tế là tính năng động và sự ham thích các hoạt động quản lý, mua bán”.

  • Biết giữ lời

Rất nhiều vấn đề trong kinh doanh nảy ra do thiếu sự cam kết từ một hoặc hai bên. Vì vậy, để có một công việc kinh doanh lâu dài, bạn cần chứng tỏ bản thân là một người biết giữ lời, nói được làm được, từ đó tạo dựng niềm tin cho tất cả những người xung quanh.

  • Kiên trì nỗ lực

Nền kinh tế thường lên xuống khó lường còn kinh doanh lại là một địa bàn đầy rủi ro. Do đó, khi đã chấp nhận bước chân vào thế giới này, mọi chuyện không phải lúc nào cũng sẽ theo ý bạn. Bạn cần biết cách kiên trì nỗ lực, không bao giờ từ bỏ dù có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa. Nếu không có đức tính kiên trì thì có lẽ khối ngành kinh tế vốn không dành cho bạn.

  • Nhiệt tình

Sự nhiệt tình sẽ khiến bạn nổi bật so với những người khác. Trong thế giới kinh doanh, người có sự nhiệt tình, năng nổ sẽ tiến xa nhất. Trong ai có thể làm kinh doanh, học kinh tế mà thái độ lúc nào cũng ủ dột cả!

Để lại bình luận của bạn