Cơ hội việc làm ngành Thương mại điện tử

Cơ hội việc làm ngành Thương mại điện tử

Thương mại điện tử trong các năm tới được đánh giá sẽ là một “mỏ vàng” mang đến rất nhiều cơ hội việc làm cho người lao động cả nước. Theo báo cáo của iPrice khi thống kê số lượng nhân viên tại các công ty thương mại điện tử lớn trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm: Lazada, Shopee, Zalora… cứ mỗi quý, các công ty thương mại điện tử này đang tạo ra hơn 800 cơ hội việc làm mới cho thị trường lao động, một con số ấn tượng. Những thống kê này cho thấy các công ty như Shopee và Lazada đã, đang và sẽ còn tiếp tục là nguồn cung cấp rất nhiều cơ hội việc làm ngành Thương mại điện tử cho người lao động Việt Nam.

Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành Thương mại điện tử đảm nhiệm được các vị trí:

  • Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các công ty cung cấp giải pháp về thương mại điện tử; Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các công ty đang hoặc có dự định triển khai hoạt động và ứng dụng thương mại điện tử; Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các cơ quan nhà nước chuyên quản lý hoặc ứng dụng thương mại điện tử;
  • Giảng dạy trong lĩnh vực thương mại điện tử tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; Trợ lý cho các nhà quản lý trong trong hoạt động kinh doanh và kinh doanh thương mại điện tử của doanh nghiệp;
  • Quản lý hoặc trực tiếp thực hiện các hoạt động phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm tại các công ty phần mềm; Chuyên viên tư vấn thiết kế các giải pháp về mạng, phát triển hệ thống thông tin, quản trị cơ sở dữ liệu.
Để lại bình luận của bạn