Cao đẳng Bình Phước

Cao đẳng Bình Phước

Đánh giá

Giới thiệu

Trường cao đẳng Bình Phước được thành lập dựa trên việc sáp nhập Trường cao đẳng Sư phạm, Trường cao đẳng Y tế vào Trường cao đẳng nghề Bình Phước.

Trường cao đẳng Bình Phước là trường công lập, với cơ cấu tổ chức bộ máy gồm 4 phòng, 5 khoa và 2 trung tâm có nhiệm vụ đào tạo theo 3 cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động. Đồng thời trường cũng là đơn vị nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ hợp tác, liên kết để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ..

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

9 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share