Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Đánh giá

Giới thiệu

Đến năm 2020, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận trở thành một trong những trường đại học có uy tín trong khu vực, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng trong nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Bình Thuận và các vùng lân cận, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước; trở thành một trung tâm học tập cộng đồng, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phát minh; trở thành một môi trường giáo dục – đào tạo lành mạnh, linh hoạt và thân thiện. 

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

19 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share