Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau được thành lập theo Quyết định số 5986/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 09 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mặc dù là một đơn vị còn non trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng Ban Giám hiệu luôn xác định quyền lợi người học là trên hết, lấy người học làm trung tâm, để người học Cà Mau có điều kiện tiếp xúc, học tập kinh nghiệm quản lý, kiến thức chuyên môn ở trình độ cao từ những cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn chuyên sâu về từng lĩnh vực; trường đã không ngại khó trong việc đặt vấn đề liên kết với các trường đại học, học viện chuyên sâu của từng lĩnh vực

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

6 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share