Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số 2917/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng trên cơ sở Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sóc Trăng.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan chủ quản trực tiếp là UBND tỉnh.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

9 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share