Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội được thành lập theo quyết định số 3828/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Hà Nội.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

24 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share