Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi chú trọng bồi dưỡng và tạo điều kiện cho sinh viên phát triển một cách toàn diện, bao gồm cả trình độ chuyên môn lẫn đạo đức và thể chất, hình thành một lực lượng lao động ưu tú sẵn sàng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

0 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share