Cao đẳng Công thương Hà Nội

Cao đẳng Công thương Hà Nội

Đánh giá

Giới thiệu

Trường CĐ Công thương Hà Nội được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trường Trung cấp Công thương theo quyết định số 1260/QĐ-BGD ĐT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Trường có trụ sở chính tại số 54A1, Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

12 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share