Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh

Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh là một trường Cao đẳng công lập trực thuộc Bộ Công Thương.

Trường được thành lập năm 1976 với tên gọi Trường Kỹ thuật nghiệp vụ công nghiệp nhẹ, trực thuộc Bộ Công nghiệp Nhẹ, tính đến thời điểm hiện tại trường đã mang bốn cái tên khác nhau.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

10 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share