Cao đẳng Kinh tế Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ

Cao đẳng Kinh tế Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ(tiền thân là Trường Trung học Kinh tế Vĩnh Phú, Trường mới được đổi tên từ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Phú Thọ theo Quyết định số 667/QĐ-BLĐTBXH ngày 08/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) bắt đầu đào tạo khóa đầu tiên vào năm 1981.

Trải qua 36 năm không ngừng phát triển, nhà trường đã đào tạo được gần 2 vạn cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp và công nhân kỹ thuật, cung cấp đội ngũ lao động có chất lượng cao đang làm việc ở hầu hết các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong tỉnh và khu vực.

Nhà trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng nhiều Huân chương cao quý. Hiện tại, với đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm, trên 60% có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ; với cơ sở vật chất ngày càng được củng cố và hoàn thiện, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ đã và đang trở thành cơ sở đào tạo cán bộ quản lý kinh tế – kỹ thuật có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Phú Thọ và vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; đồng thời là trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học – công nghệ mới thuộc các lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính, kỹ thuật, dịch vụ, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng.

Hình ảnh