Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nội

Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nội

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội phát triển gắn liền với nhu cầu của xã hội và của sinh viên.

Trường đón nhận mọi tầng lớp thanh niên và người lao động tới học, cung cấp kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chất lượng cao, tu dưỡng đạo đức, học tập suốt đời phù hợp với yêu cầu đời sống trong một xã hội công nghệ phát triển nhanh và hội nhập quốc tế.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

1 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share