Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Quảng Nam

Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Quảng Nam

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Quảng Nam có tiền thân là Trường Trung cấp Nông nghiệp I, trực thuộc Ban Nông nghiệp Trung Trung Bộ được thành lập năm 1971, đặt tại chiến khu cách mạng huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam. Gắn liền với lịch sử và quá trình đổi mới của đất nước, Trường đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, nhiều lần thay đổi cấp quản lý, đổi tên, sáp nhập. Năm 2006 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Quảng Nam được thành lập trên cơ sở  nâng cấp Trường Trung học Kinh tế – Kỹ thuật Quảng Nam; là một cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

3 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share