Cao đẳng Lê Quý Đôn

Cao đẳng Lê Quý Đôn

Đánh giá

Giới thiệu

Trường CĐ Lê Quý Đôn được thành lập vào năm 2010 với cơ sở vật chất hiện đại, liên kết với nhiều trường Đại học nổi tiếng trong và ngoài nước

Bằng khát vọng tiên phong và chiến lược đầu tư phát triển bền vững, , trường CĐ và bệnh viện Lê Quý Đôn phấn đầu trở thành mô hình “trường học – bệnh viện” tư thục đa ngành đầu tiên đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực y tế, kinh tế, giáo dục cho thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

8 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share