Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai ban đầu là trường Sư phạm cấp II Gia Lai -Kon Tum được thành lập tháng 11 năm 1979 theo Quyết định số 159/UB-TC ngày 02/01/1979 của UBND tỉnh Gia Lai – Kon Tum. Tháng 03/1990 trường được Hội đồng Bộ trưởng ký Quyết định số 97-HĐBT ngày 27/03/1990 công nhận trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai – Kon Tum nay là trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

14 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share