Cao đẳng Sư phạm Hà Giang

Cao đẳng Sư phạm Hà Giang

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng sư phạm (CĐSP) Hà Giang, tiền thân là Trường Trung học sư phạm 7+3 Hà Giang thành lập năm 1969. Sau nhiều lần chuyển mục tiêu đào tạo, thay đổi tên gọi, năm 2000 Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang. Trường có chức năng đào tạo, liên kết đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng liên thông với đại học, trung cấp chuyên nghiệp liên thông cao đẳng ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực (trong đó chủ yếu là đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ giáo dục ở bậc học mầm non, bậc học phổ thông (trung học cơ sở, tiểu học) phục vụ cho nhu cầu phát triển KT- XH địa phương, làm cơ sở cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI của con em đồng bào các dân tộc Hà Giang.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

6 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share