Cao đẳng Thống kê

Cao đẳng Thống kê

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Thống kê là trường Cao đẳng công lập, đào tạo cho đất nước một đội ngũ cán bộ có chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng thích ứng cao. Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, tiến hành các hoạt động phục vụ cộng đồng, góp phần đắc lực để phát triển của hệ thống Thống kê Việt Nam và sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội cả nước, của từng ngành và địa phương.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

2 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share