Cao đẳng Y tế Cà Mau

Cao đẳng Y tế Cà Mau

Đánh giá

Giới thiệu

 Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau được thành lập ngày 20/9/2007, theo quyết định số 5985/QĐ- BGD- ĐT của Bộ giáo dục và đào tạo, trên cơ sở nâng cấpTrường trung học y tế Cà Mau. Trường có 03 phòng và 03 Khoa; phòng TC-HC, phòng Đào tạo và phòng Công tác học sinh- sinh viên; khoa Dược, khoa Y và khoa Khoa học cơ bản. Tổng số Thầy cô giáo, CB-CNVC là 72 (36 nữ), trong đó có 02 chuyên khoa cấp II, 06 chuyên khoa cấp I,  05  thạc sỹ,  29 đại học. Nhà trường đang đào tạo 01 nghiên cứu sinh tại Pháp, 1 Thạc sỹ, 1 bác sỹ, 1 dược sỹ, 1 CN điều dưỡng và 1 CN xét nghiệm.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

6 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share