Cao đẳng Y tế Kiên Giang

Cao đẳng Y tế Kiên Giang

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang được thành lập từ năm 2006 theo Quyết định số 2918/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo trên cơ sở nâng cấp từ trường Trung học Y tế có lịch sử hình thành và phát triển từ năm 1978.

Trãi qua 40 năm, trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang với nhiệm vụ là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ cao đẳng, trung cấp phục vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cho tỉnh nhà và các tỉnh lân cận. Trường còn là trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng, là nơi bồi dưỡng, đào tạo các chuyên khoa, ngành nghề y, dược theo nhu cầu của xã hội.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

16 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share