Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Food Industry) là một là một đơn vị giáo dục trực thuộc Bộ Công thương,đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đa cấp độ chuyên đào tạo về các nhóm ngành kỹ thuật,có thế mạnh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm, được thành lập ngày 9 tháng 9 năm 1982. Trường hoạt động theo cơ chế tự chủ việc thu chi học phí.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

26 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share