Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế

Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế là một trong 8 trường đại học thành viên thuộc Đại học Huế (tên giao dịch tiếng Anh: University of Economics – Hue University) được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 27/9/2002 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở Khoa Kinh tế – Đại học Huế. Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ Khoa Kinh tế nông nghiệp – Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc từ năm 1969.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

6 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share