Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Law) là trường đại học đứng đầu về đào tạo và nghiên cứu khối ngành luật tại miền Nam Việt Nam.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

17 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share