Đại học Nam Cần Thơ

Đại học Nam Cần Thơ

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Nam Cần Thơ là một trường Đại học dân lập tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tính từ năm 2013, trường có 542 giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý. Trong số đó, trường có 1 giáo sư, 12 phó giáo sư, 61 tiến sĩ, 304 thạc sĩ

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

8 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share