Đại học Quảng Nam

Đại học Quảng Nam

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Quảng Nam là một trường đại học công lập đa ngành tại Quảng Nam. Trường được nâng cấp thành trường đại học theo quyết định số 722/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ từ trường Trung học Sư phạm Quảng Nam lên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

8 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share