Đại học Quang Trung

Đại học Quang Trung

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Quang Trung là trường Đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực tại tỉnh Bình Định. Trường được thành lập ngày 17 tháng 3 năm 2006 theo Quyết định số 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ[1], trụ sở của Trường được đặt tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trường Đại học Quang Trung trước đây là Trường Đại học Dân lập thuộc UBND Tỉnh Bình Định. Hiện nay, Trường Đại học Quang Trung là Trường Đại học Tư thục do các Cổ đông là cá nhân góp vốn và sở hữu.

Trường Đại học Quang Trung đào tạo đa ngành – đa lĩnh vực, bao gồm nhiều bậc học: từ Dạy nghề, Trung học nghề, Cao đẳng đến Đại học, với những chuyên ngành như: Công nghệ thông tin, Xây dựng, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế Nông nghiệp, Y tế cộng đồng, Du lịch, Ngoại ngữ, …

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

9 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share