Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Hong Bang International University (gọi tắt là HIU) được thành lập từ năm 1997. Sau 23 năm phát triển, HIU không chỉ đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, phục vụ quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước; mà còn đào tạo một thế hệ trẻ toàn diện về mặt nhân cách và sức khoẻ để đáp ứng nhu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

14 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share