Trường Đại học Thăng Long

Trường Đại học Thăng Long

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Thăng Long (tiếng Anh: Thang Long University) là một trường đại học ở thành phố Hà Nội, là cơ sở giáo dục bậc đại học tư nhân đầu tiên hình thành và phát triển trong chính thể Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được thành lập vào năm 1988. Hiện nay, Thăng Long được xếp vào nhóm các trường đại học tư thục hàng đầu tại Việt Nam bên cạnh những trường có cùng loại hình nổi tiếng khác trên khắp cả nước như: Đại học RMIT Việt Nam, Trường Đại học FPT, Trường Đại học Tôn Đức Thắng,…

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

22 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share