Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học với mô hình kết hợp giữa đào tạo và huấn luyện, trường Đại học TDTT TP.HCM đã luôn gắn chặt, kết nối các nhiệm vụ với nhau để hoàn thành tốt các chỉ tiêu về đào tạo cán bộ có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; tổ chức triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học mang tính thức tiễn, ứng dụng trực tiếp cho công tác giảng dạy, huấn luyện.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

10 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share