Trường Đại học Thủy lợi

Trường Đại học Thủy lợi

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Thủy lợi (tiếng Anh: ThuyLoi University) là trường đại học số 1 trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế và quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực thuỷ lợi, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

20 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share