Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh giá

Giới thiệu

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh là một học viện chuyên ngành chuyên đào tạo và nghiên cứu nhóm ngành âm nhạc từ trình độ trung cấp đến bậc tiến sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường có trụ sở tại đường Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong ba nhạc viện tại Việt Nam (hai cơ sở kia là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Học viện Âm nhạc Huế. Trường được thành lập ngày 12 tháng 4 năm 1956 với tên ban đầu là trường Quốc gia Âm nhạc trên cơ sở nâng cấp Trường Quốc gia Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên thủy là thành lập năm 1956. 2 tháng 2 năm 1981.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

69 Views
0 Rating
21 Favorites
0 Share