Trung tâm ngoại ngữ Atlanta Languege Educator

Trung tâm ngoại ngữ Atlanta Languege Educator

Đánh giá

Giới thiệu

  Ngoại ngữ Á Lan Đại (ATLANTA LANGUAGE EDUCATOR) bắt đầu khai giảng khóa học tiếng Anh đầu tiên vào ngày 01-10-2007; đánh dấu bước đi đầu tiên cho sứ mệnh “Mang lại lợi ích, sự khác biệt và tính chuyên nghiệp trong dịch vụ đào tạo và tư vấn cho học viên Việt Nam”, đến nay Trung tâm đã đào tạo và mang đến thành công cho rất nhiều học viên sau các khóa học ngắn hạn và dài hạn tại trung tâm đồng thời triển khai các chương trình đào tạo, dịch vụ mang lại kết quả đáp ứng sự mong đợi của học viên và khách hàng doanh nghiệp.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

9 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share