Trung tâm ngoại ngữ Beyou

Trung tâm ngoại ngữ Beyou

Đánh giá

Giới thiệu

Trung tâm Anh ngữ BeYOU được thành lập năm 2013 do một nhóm các giảng viên đại học đã học và làm việc tại nước ngoài thành lập. Trung tâm ra đời không ngoài mục tiêu giới thiệu và áp dụng các phương pháp dạy và học ngoại ngữ hiệu quả và hiện đại nhất cho học viên Việt Nam. Với phương pháp học ngoại ngữ như “cơm ăn, nước uống” hằng ngày, học viên sẽ dần dần xây dựng được một vốn từ vựng phong phú, sử dụng được vốn từ đó một cách thành thạo và từ đó tạo nên tảng cho các khóa học mang tính học thuật để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc trong môi trường quốc tế.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

35 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share