Trung tâm ngoại ngữ FLEC

Trung tâm ngoại ngữ FLEC

Đánh giá

Giới thiệu

Trung tâm Ngoại Ngữ FLEC được thành lập năm 2017 bởi một đội ngũ Quản lý và Giáo viên bản ngữ vô cùng nhiệt huyết, xuất thân từ môi trường sư phạm trong và ngoài nước.
Cho đến nay, FLEC đã ngày càng hoàn thiện, phát triển cùng với những phương pháp giúp trẻ tiếp thu tiếng Anh một các tự nhiên và hiệu quả nhất.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

33 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share