Trung tâm ngoại ngữ Genius Kids

Trung tâm ngoại ngữ Genius Kids

Đánh giá

Giới thiệu

Con cái chính là tài sản vô giá của mỗi gia đình và trẻ em chính là tương lai của đất nước. Với sự phát triển mạnh mẽ và hội nhập quốc tế , thì cần phải chú trọng điều gì cho con của các bạn?. Chúng tôi nghĩ rằng học ngoại ngữ có thể giúp con bạn tự tin và thành công hơn, đặc biệt là Tiếng Anh. Tiếng Anh rất quan trọng, đó là ngôn ngữ quốc tế, là chìa khóa để thành công. Có Tiếng Anh tốt, con bạn sẽ chủ động hơn, sẽ tiến xa hơn. Và chúng tôi hiểu rằng trẻ em nông thôn đang thiệt thòi vì sự chênh lệnh trình độ Tiếng Anh so với với trẻ em thành phố, và Sóc Sơn cũng là một huyện ngoại thành thì cũng rất khó khăn ….Sinh ra và trưởng thành tại quê hương Sóc Sơn, với tâm huyết mang Tiếng Anh từ giáo viên bản ngữ về các khu vực xa thành phố, đến với những nơi trẻ em ham học nhưng không có điều kiện đã thôi thúc chúng tôi thành lập Trung tâm Anh ngữ Genius Kids để cùng được đồng hành với các em trên con đường phát triển.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

18 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share