Trung tâm ngoại ngữ ICLC

Trung tâm ngoại ngữ ICLC

Đánh giá

Giới thiệu

Phương pháp giảng dạy lấy ” Học viên là trung tâm” (CCM) là phương pháp hiện đại nhất thế giới, được I-CLC nghiêm túc áp dụng  từ ngày đầu thành lập đến nay giúp cho học viên đạt hiệu quả cao trong việc tiếp thu kiến thức nhờ các tính chất tích cực và linh hoạt của nó. Mỗi học viên  được áp dụng một lộ trình học tập riêng bảo đảm sự phù hợp và đạt mục tiêu nhanh nhất.

Sự thành công của phương pháp này giúp chúng tôi mạnh dạn thực hiện ở các mảng hoạt động khác: từ chương trình giảng dạy cho đến cách phục vụ và chăm sóc học viên. Các dịch vụ của chúng tôi được hoàn thiện và nâng ấp từng ngày. Chúng tôi muốn  thể hiện lòng đam mê và sự thành thật nhằm mang lại chuỗi giá trị thực sự cho học viên. Những gì học viên cần sẽ là những ưu tiên, Chất xúc tác cho việc phát triển các chương trình, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

12 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share