Trung tâm ngoại ngữ iGlobe

Trung tâm ngoại ngữ iGlobe

Đánh giá

Giới thiệu

Bằng việc ứng dụng có chọn lọc nhiều phương pháp giáo dục tiên tiến trên thế giới cùng sự giúp đỡ của các cố vấn chuyên môn có uy tín, iGlobe cam kết mang lại cho trẻ môi trường học tập, phát triển tố chất, tài năng một cách toàn diện. Sau mỗi khóa học, sự tiến bộ của trẻ sẽ được đánh giá một cách khoa học bằng các bài kiểm tra, sân khấu hóa, trưng bày. Từ đó, trẻ không chỉ được phát triển các tố chất nghệ thuật, tài năng mà còn được trang bị đầy đủ các kỹ năng, giúp trẻ tự tin, phát triển tư duy logic, tư duy sáng tạo, tư duy chiến lược đồng thời xây dựng kỹ năng phân tích, thuyết trình, làm việc nhóm cũng như kỹ năng quan sát và giải quyết vấn đề…

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

19 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share