Trung tâm ngoại ngữ ILS

Trung tâm ngoại ngữ ILS

Đánh giá

Giới thiệu

– Trung tâm tư vấn du học và đào tạo ngoại ngữ ILSvietnam là một trung tâm cung cấp dịch vụ tư vấn du học tới các nước như Anh, Úc, Mỹ, Canada, Singapore, New Zealand và nhiều quốc gia khác.

– Nhằm gia tăng chất lượng dịch vụ trung tâm đã mở thêm văn phòng đại diện tại thành phố Auckland, New Zealand.

– Ngoài ra, mảng đào tạo ngoại ngữ chuyên sâu các chứng chỉ TOEFL, IELTS, SAT phục vụ cho mục đích du học được trung tâm chú trọng nhằm tạo nền tảng vững chắc cho các bạn học sinh trước khi lên đường du học.

Hình ảnh

Bản đồ

Thông tin doanh nghiệp

Thống kê

9 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share