Trung tâm ngoại ngữ Khải Trí

Trung tâm ngoại ngữ Khải Trí

Đánh giá

Giới thiệu

Bạn học tiếng anh đã nhiều năm mà vẫn không tiến bộ, vẫn không có thể giao tiếp một cách lưu loát?
Bạn nghe hiểu rất ít, bạn không dám nói vì bạn không biết diễn đạt ý của mình như thế nào?
Bạn tìm kiếm nhiều nơi và áp dụng mọi phương pháp nhưng vẫn không biết học tiếng anh như thế nào mới hiệu quả?
Thầy Huỳnh Ngọc Xanh – người sáng lập ra Trường ngoại ngữ Dương Minh 2 – qua hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ và tiếp xúc với hơn 20.000 học viên đã đúc kết “nguyên nhân chính là do các bạn chưa được luyện tập thường xuyên, thiếu môi trường thực hành và chưa biết cách rèn luyện kỹ năng”

Câu cửa miệng của Thầy đối với học viên là:

Bạn học tiếng anh đã nhiều năm mà vẫn không tiến bộ, vẫn không có thể giao tiếp một cách lưu loát?
Bạn nghe hiểu rất ít, bạn không dám nói vì bạn không biết diễn đạt ý của mình như thế nào?
Bạn tìm kiếm nhiều nơi và áp dụng mọi phương pháp nhưng vẫn không biết học tiếng anh như thế nào mới hiệu quả?
Thầy Huỳnh Ngọc Xanh – người sáng lập ra Trường ngoại ngữ Dương Minh 2 – qua hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ và tiếp xúc với hơn 20.000 học viên đã đúc kết “nguyên nhân chính là do các bạn chưa được luyện tập thường xuyên, thiếu môi trường thực hành và chưa biết cách rèn luyện kỹ năng”

Câu cửa miệng của Thầy đối với học viên là:

“MORE DRILLS, MORE SKILLS”

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

21 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share