Trung tâm ngoại ngữ King English System

Trung tâm ngoại ngữ King English System

Đánh giá

Giới thiệu

King English dạy tiếng anh từ cơ bản đến nâng cao cho mọi lứa tuổi, đội ngũ giáo viên nước ngoài và Việt Nam nhiều kinh nghiệm. Môi trường học tập vui vẻ. Mô hình đào tạo mới phát huy khả năng cho học sinh

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

20 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share