Trung tâm ngoại ngữ KOS

Trung tâm ngoại ngữ KOS

Đánh giá

Giới thiệu

**** Cam kết lớp học 8 học viên
**** Cam kết là trung tâm tốt nhất cho người mới học tiếng anh
**** Cam kết 100% giáo viên bản ngữ có bằng CELTA, TESOL ( bằng sư phạm)
**** Cam kết giao tiếp trôi chảy sau 2 khóa học
**** Cam kết tăng ít nhất 1.0 IELTS sau 2 khóa học IELTS nhóm

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

7 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share