Trung tâm ngoại ngữ True Colors

Trung tâm ngoại ngữ True Colors

Đánh giá

Giới thiệu

True Colors là trung tâm Tiếng Anh cho trẻ em hoạt động với sứ mệnh tạo không gian hoàn hảo cho trẻ học tập và nuôi dưỡng niềm yêu thích Tiếng Anh với những trải nghiệm thực tế. Chúng tôi lựa chọn áp dụng chương trình GrapeSEED bản quyền quốc tế dành cho trẻ từ 3 đến 12 tuổi để trẻ phát triển bản thân với ngôn ngữ toàn cầu.GrapeSEED là một chương trình giúp trẻ em thu nhận tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Chương trình được thiết kế dựa trên quá trình tiếp thu ngôn ngữ một cách tự nhiên của trẻ. Từ những nghiên cứu khoa học và kết quả thực tế đã được chứng minh, GrapeSEED đã và đang giúp trẻ em tại 16 quốc gia trên khắp thế giới thành thạo tiếng Anh ngay từ khi còn nhỏ.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

37 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share