Trung tâm ngoại ngữ Việt Hàn Seoul

Trung tâm ngoại ngữ Việt Hàn Seoul

Đánh giá

Giới thiệu

Đến với trung tâm Việt Hàn Seoul (VHS), chúng tôi sẽ cung cấp và trang bị cho học viên nền tảng tiếng Hàn và những kỹ năng cần thiết để có thể học tập thành công khi theo học các trường Cao Đẳng và Đại Học trong và ngoài nước, đồng thời có thể thành công trong nghề nghiệp có liên quan đến đất nước và con người Hàn Quốc. Để làm được điều đó, Trung tâm VHS luôn lấy sự phát triển con người làm trung tâm thể hiện qua việc tìm kiếm và đào tạo giảng viên giỏi, quản lý hiệu quả và chu đáo, hỗ trợ học viên học tập và rèn luyện, xây dựng tính đoàn kết và kết nối giữa các thành viên. Ngoài ra, trung tâm còn trang bị cơ sở thiết bị phù hợp phục vụ cho việc giảng dạy, học tập thoải mái và chất lượng. Tại VHS, chúng tôi sẽ giúp các học viên có được sự tự tin và năng lực tiếng Hàn tốt nhất, giúp bạn trở thành một công dân trẻ thành công trong thời đại mới.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

11 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share