Trung tâm ngoại ngữ Việt – ÚC

Trung tâm ngoại ngữ Việt – ÚC

Đánh giá

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Giáo dục và Du học Quốc tế Việt-Úc và Trung tâm Anh Ngữ Việt-Úc hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh và tổ chức các hoạt động tham quan, học tập nhằm phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh thành thạo cho người học. Đội ngũ cán bộ của Công ty và Trung tâm được bố trí làm việc ở các mảng công việc sau:

  1. Giảng dạy tiếng Anh.
  2. Tổ chức tham quan và học tập trong nước và nước ngoài cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý thuộc lĩnh vực giáo dục.
  3. Bồi dưỡng tiếng Anh bậc cao, tư vấn du học để định hướng chọn ngành nghề học tập cho học sinh Trung học phổ thông và sinh viên trung cấp, cao đẳng ở nước ngoài.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

17 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share