Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân. Trường được thành lập ngày 6/8/2008 theo Quyết định 1068/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Trụ sở chính của Trường ở tại 103 Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Việt Nam và Cơ sở 2 ở tại Km 2 Đại lộ Lê-nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

7 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share