Đại học Duy Tân

Đại học Duy Tân

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Duy Tân (tiếng Anh: Duy Tan University) là một trường đại học tư thục tại miền Trung Việt Nam, được thành lập ngày 11 tháng 11 năm 1994. Đại học Duy Tân là trường đại học ngoài công lập đầu tiên đạt chuẩn Chất lượng Giáo dục

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

7 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share