Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên

Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục, là một trong các trường trọng điểm trong hệ thống giáo dục đại học các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

6 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share