Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên

Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông là một trường thuộc Đại học Thái Nguyên, chuyên về đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông cho cả nước, trong đó tập trung chủ yếu cho thị trường nhân lực tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Đây là trường đầu tiên và duy nhất tính đến năm 2017 trong khu vực trung du miền núi phía Bắc (trường thứ 16 trên toàn quốc) đạt chuẩn chất lượng giáo dục đại học

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

10 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share