Trường Quốc tế Á Châu

Trường Quốc tế Á Châu

Đánh giá

Giới thiệu

Thế giới phát triển theo hướng hợp tác đa phương, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Trường Quốc tế Á Châu là động viên và khuyến khích học sinh vượt qua ranh giới để thấm nhuần tinh thần quốc tế trong giáo dục và khao khát nền tri thức toàn cầu và hòa bình thế giới.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

11 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share